diasabra dia 2 di februari mia a bai amersfoort ku trein bai bishita Glenda ku Gala ,tabata HOPI gezellig.

Nos tabatin un tempu hopi plasentero i edukativo.

pero e dia a pasa muchu liher